EN NL
Marijn Stijl
Dancer Danser
CONTACT

info@marijnstijl.nl


Biography Biografie
Marijn Stijl, born in 1992, started dancing when he was only four years old. His mother had a dance studio in his hometown and because of that he came in touch with this passion. At the age of nine he got accepted in the dance department of The Royal Conservertoire in the Hague, a pre-educational school for becoming a professional trained ballet dancer. After finishing seven years of daily ballet, modern, folk dance, pas de deux and male coaching classes three hours a day, Marijn also finished his high school there and continued his study at Codarts Rotterdam university of the arts in the bachelor dance department. Here he finished his bachelor degree and became an all-round trained dancer with specialties in modern / contemporary dance.

Marijn has already danced with Gross Dance Company, De Dutch Don't Dance Division, Project Sally Maastricht and DMT. Marijn also won the Cadance Festival Solo Competition where he performed his own solo Fellow Feeling in the Korzo Theatre The Hague. Besides dancing, Marijn was also youth committee member for the dutch gouvnement legal adviser of the government in the fields of the arts, culture and media panel: Raad van Cultuur (Counsil for Culture).
Marijn is currently freelancing for different various sorts of dance-projects.


Marijn Stijl, geboren in 1992, begon al met dansen toen hij slechts vier jaar oud was. Zijn moeder had een dansschool in zijn geboortestad en kwam hierdoor in aanraking met deze passie. Op negenjarige leeftijd werd hij aangenomen op de dansafdeling van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, een vooropleiding voor het worden van een professionele danser. Na het voltooien van zeven jaar dagelijkse drie uur training van ballet, modern, volksdans, pas de deux, krachttraining en coaching lessen had hij daar ook zijn middelbare school afgemaakt, waarna hij zijn studie vervolgde op Codarts Rotterdam Hogeschool van de Kunsten in de uitvoerende dans afdeling. Hier heeft hij zijn bachelor diploma behaald en is nu een allround getrainde danser met zijn specialiteiten in moderne dans.

Marijn heeft al reeds gedanst bij Gross Dance Company, De Dutch Don't Dance Division, Project Sally Maastricht en DMT. Marijn heeft ook de Cadance Festival Solo Competitie gewonnen en trad op met zijn solo Fellow Feeling in het Korzo Theater Den Haag. Naast dansen was Marijn ook onderdeel van het Jongeren panel van de Raad van Cultuur, wettelijk adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. Op dit moment is Marijn aan het freelancen voor verschillende dans-projecten.


VideosPictures AfbeeldingenDance Teacher Dansdocent


As a dance teacher I love to share my passion for dance and the knowledge I have collected over the years. My main goal with teaching is connecting us to the inner pleasure of dance while at the same time being fully aware of all the actions of the body and mind starting by observing from the inside and then directed to the outside in space and time. Whenever I teach I want to create a safe environment so from there we can be comfortable with trying something new and together share our creativity, emotions and opinion. From there I will give techniques and tools to make us more aware and more in contact with our body. I believe dancing makes people healthier, more creative, more aware, and better in contact with ourselves both on a physical and mental level.

Since 2010 I am a ballet and contemporary teacher at De Vlaardingse Balletschool.
As a guest teacher I also taught at Dance department Royal Conservatoire, SKVR Rotterdam, Circle Rotterdam, New Dance Center, DPFC, Zenenzo Delft, Balletstudio Cinderella and Dansschool Wesseling.
Also I teached the workshop Festidans, with 140 passionate amateurs, invited by De Stilte.


Als docent hou ik ervan om mijn passie voor dans en de kennis die ik heb verzameld over de afgelopen jaren te delen met anderen. Mijn hoofddoel tijdens het lesgeven is compleet bewust te worden van alle acties die zich in het lichaam manifesteren en naar buiten toe worden geprojecteerd in tijd en ruimte, terwijl we ons tegelijkertijd verbinden met het innerlijke plezier voor dans. Wanneer ik les geef wil ik een open sfeer creëren, zodat we vanuit daar ons comfortabel kunnen voelen om uit onze comfort zone te stappen en onze creativiteit en emoties kunnen delen met elkaar. Ik geloof dat dansen ons gezonder, creatiever en bewuster maakt en meer in contact met onszelf zowel op fysiek- als op mentaal vlak.

Sinds 2010 ben ik een ballet en moderne dans docent bij De Vlaardingse Balletschool.
Ook heb ik gastlessen gegeven bij Dansvakopleiding Koninklijk Conservatorium, SKVR Rotterdam, Circle Rotterdam, New Dance Center, DPFC, Zenenzo Delft, Balletstudio Cinderella, Dansschool Wesseling en was ik uitgenodigd door De Stilte om les te geven op de workshop Festidans,met 140 gepassioneerde amateurdansers.De Dutch Don't Dance DivisionSolo's at the Sea
This was a performance held at beach pavilion De Fuut. For visitors of this show it included dinner together with dance performances in between courses. I danced a solo made by Thom Stuart.Solo's at the Sea
Deze reeks voorstellingen werd gehouden op het strand in strandtent De Fuut. Bij deze voorstelling was diner inbegrepen en werd er tussendoor gedanst.
Ik danste een solo gechoreografeerd door Thom Stuart.
Magische Muziekfabriek: Are you sure you can dance?
This was a project we did together with the Metropole Orchestra, Radio4NL and TROS (TV).
The whole performance was live broadcasted and recorded.
You can view it here:Magische Muziekfabriek: Are you sure you can dance?
Dit was een project in samenwerking met het Metropool Orkest, Radio4NL en de TROS (TV).
De hele voorstelling was live opgenomen en uitgezonden.
Hij is hier te bekijken:


Project SallyBlauw
Blauw is a performance about two cool guys and one coward.. but in the end, the coward becomes the hero!
Our tour included theaters and school gyms.

Project Sally is a youth dance company based in Maastricht (Holland).Blauw
Blauw is een kindervoorstelling die gaat over twee stoere gasten en één lafaard.. maar uiteindelijk wordt de lafaard de grote held!
Ik heb zowel in theaters als gymzalen gedanst.

Project Sally is een jeugd dansgezelschap uit Maastricht.


Choreographer ChoreograafAs a choreographer, I want to give my work an clear atmosphere which means, paying attention to the connection and interaction between the dancers on stage, each individual story within the main concept and the interaction between music, lights and stage or location so everything has it's connection which creates a certain energy and atmosphere while watching my work. I like to work with different physical dynamics representing a certain idea or feeling. Also, I love to create personal stories and relationships between the dancers, where individuality and individual interpretation of the collective idea always stands out. I like to choreograph about topics that give food for thought. Also subtlety is a thing I like to embrace in my work.Als choreograaf wil ik een duidelijke sfeer creëren in mijn werk, wat betekent dat ik extra let op de connecties tussen de dansers onderling op toneel, het verhaal van het individu, en de totale combinatie met de muziek, het licht en het toneel of locatie zodat alles een connectie met elkaar heeft waardoor er duidelijke energie wordt beleefd tijdens het zien van mijn werk. Ik hou ervan om te werken met verschillende dynamieken die een bepaald idee of gevoel representeren. Ook hou ik ervan om persoonlijke verhalen en relaties tussen de dansers te creëren, waar individualiteit en individuele interpretatie van het collectieve idee eruit springt. Ik snij graag onderwerpen in mijn werk aan die stof tot nadenken geven voor het publiek. Ten slotte is subtiliteit is iets wat ik graag omarm in mijn creaties.


I have worked together with amateurs, pre-professionals and professionals.

You can watch my choreographies on Youtube.


Ik heb met amateurs, pre-professionals en professionals samengewerkt.

Mijn choreografieën zijn op Youtube te bekijken.

Chapter 6 (2012)Dansers:
Roisin Verheul, Lisa van den Broeck, Marijn Stijl
Locatie:
Theater Codarts Rotterdam
Muziek:
Black Dog, Ryoji Ikeda
Lengte:
12 min.

Dancers:
Roisin Verheul, Lisa van den Broeck, Marijn Stijl
Location:
Theater Codarts Rotterdam
Music:
Black Dog, Ryoji Ikeda
Length:
12 min.

Video: Video:

11 Stories (2011)Information:
This was a video dance choreography I made which played continuously on repeat at the graviart Begraafplaats Holy in Vlaardingen.

As a request of Stichting Flagen for the event "Vormen van herinneren 2011".
Dancers:
Dancers from De Vlaardingse Balletschool
Music:
Jonsi and Alex - Stokkseyri
Length:
7 min.

Informatie:
Dit was een video dans choreografie die de gehele avond in een loop werd afgespeeld op Begraafplaats Holy in Vlaardingen.

Op verzoek gemaakt voor Stichting Flagen voor het evenement "Vormen van herinneren 2011".
Dansers:
Dansers van De Vlaardingse Balletschool
Muziek:
Jonsi and Alex - Stokkseyri
Lengte:
7 min.Video and pictures: Video en afbeeldingen:

Need some help? (2011)Dancers:
Dancers from De Vlaardingse Balletschool
Location:
Stadsgehoorzaal Vlaardingen
Music:
W. A. Mozart - Piano Concerto No.23 In A Major K 488 Adagio, Trentemøller - Chameleon
Length:
15 min.

Dansers:
Dansers van De Vlaardingse Balletschool
Locatie:
Stadsgehoorzaal Vlaardingen
Muziek:
W. A. Mozart - Piano Concerto No.23 In A Major K 488 Adagio, Trentemøller - Chameleon
Lengte:
15 min.

Video and pictures: Video en afbeeldingen:

Gross Dance CompanySilent force
Silent force is a new production of Gross Dance Company where I was part of. The try-out presentation was in the Vondelpark Openluchttheater Amsterdam, where I danced a solo part. Gross Dance Company is a contemporary dance company based in Amsterdam. The artistic director is Sagi Gross.Silent force
Silent force is een nieuwe productie van Gross Dance Company waarin ik heb gedanst. De try-out presentatie was in het Vondelpark Openluchttheater Amsterdam, waarin ik een solo stuk liet zien. Gross Dance Company is een moderne dans gezelschap in Amsterdam. De artistiek leider is Sagi Gross.Contactform ContactformulierDJ
DJ